Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Onorariul se stabileşte liber între avocat şi client şi este orientat către realizarea unui echilibru între solicitările clientului şi activitatea corespunzătoare a avocatului.

Onorariul se înscrie în Contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia, înainte de începerea activităţii ce face obiectul contractului.

La stabilirea onorariului se au în vedere natura, dificultatea, amploarea, elementele de noutate ale cazului şi timpul necesar pentru executarea mandatului primit sau pentru derularea activităţii solicitate de client.

Categoriile de onorarii practicate sunt:
* onorariul orar – o sumă fixă pentru fiecare oră de activitate profesională
* onorariu fix (forfetar) – o sumă fixă pentru toată activitatea profesională depusă

pentru soluţionarea unui caz

* onorariu de succes
* onorariu format din combinarea modalităţilor anterioare
* onorariu tip abonament