Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Cabinetul de avocatură ‘Panţu Gabriela’ asigură servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor, precum şi reprezentare în faţa Birourilor Executorilor Judecătoreşti.
* Somaţie de plată
* Proces verbal de conciliere pre-judecătorească
* Antireclama în publicitate
* Notificare prin executor judecătoresc
* Cerere de somaţie de plată
* Legalizarea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
* Învestirea cu formula executorie şi punerea în executare a cecurilor şi biletelor la ordin refuzate la plată
* Contestaţie la executare

În cazul procedurii falimentului:
* consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare atât pentru creditori, cât şi pentru debitori
* elaborarea unor soluţii de recuperare a creanţelor în cadrul procedurilor de insolvenţă