Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Cabinetul de avocatură „Panţu Gabriela” asigură servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în domeniul  dreptul muncii în ceea ce priveşte:
* Relaţiile de muncă
* Contractul colectiv de muncă
* Contractul individual de muncă. Încheierea, durata, conţinutul, forma, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă
* Sănătatea şi securitatea în muncă.Accidentele de muncă
* Răspunderea juridică în Dreptul muncii.Răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională, penală
* Conflictele de muncă.
* Conflictele de drepturi. Conflictele de interese