Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Cabinetul de avocatură „Panţu Gabriela” asigură servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în domeniul  Dreptul familiei în ceea ce priveşte:
– Efectele căsătoriei.Relaţiile patrimoniale dintre soţi
– Desfiinţarea căsătoriei.Efectele nulităţii căsătoriei
– Încetarea şi desfacerea căsătoriei.Procedura divorţului
– Efectele divorţului cu privire la bunurile comune.Împărţirea bunurilor comune.
– Efectele divorţului cu privire la locuinţa comună
– Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale şi cele patrimoniale dintre părinţi şi copiii lor minori
– Rudenia şi afinitatea
– Filiaţia faţă de mamă.Filiaţia faţă de tată
– Adopţia.Procedura încheierii adopţiei.Desfiinţarea şi desfacerea adopţiei
– Obligaţia legală de întreţinere
– Ocrotirea minorului

Tipuri de cereri:
1. Acţiune de divorţ
1a. Divorţul pentru motive temeinice
1b. Divorţul prin acord
2. Acţiuni privind anularea căsătoriei
2a. Acţiune în anularea căsătoriei
2b. Acţiune în declararea nulităţii căsătoriei
3. Acţiune în partajarea bunurilor comune
3a. Partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei
3b. Partajarea bunurilor comune după desfacerea căsătoriei
4. Acţiune în tăgada paternităţii
5. Acţiune în contestarea recunoaşterii de paternitate
6. Acţiune în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei
7. Acţiune de încuviinţare dată copilului să poarte numele tatălui
8. Cereri privind procedura adopţiei interne
8a. Cerere de deschidere a procedurii adopţiei
8b. Cerere de încredinţare în vederea adopţiei
8c. Cerere de încuviinţare a adopţiei interne
9. Cerere de încuviinţare a adopţiei internaţionale
10. Cerere de declarare a nulităţii adopţiei
11. Acţiune de încredinţare a copiilor minori
12. Acţiune de stabilire a domiciliului minorului
13. Acţiune privind modificarea măsurii de încredinţare sau stabilire a domiciliului minorului
14. Acţiune de înapoiere a copilului minor de la persoanele care îl deţin fără drept
15. Acţiune pentru încuviinţarea unor legături personale cu minorul
16. Acţiune de stabilire a pensiei de întreţinere pentru copii
17. Acţiune de reducere sau sistare a pensiei de întreţinere pentru copii
18. Acţiune de majorare a pensiei de întreţinere pentru copii