Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Cabinetul de avocatură ‘Panţu Gabriela’ asigură servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în domeniul Dreptului internaţional privat.

Dreptul internaţional privat are ca obiect de reglementare raporturile de drept privat cu element de extraneitate.

Elementul de extraneitate reprezintă o împrejurare de fapt ce leagă un raport juridic de două sau mai multe sisteme de drept.

De pildă, obiectul unui contract de vânzare-cumpărare este situat în străinătate sau una din părţile contractante este de altă naţionalitate.

Prezenţa elementului de extraneitate ridică în practică următoarele probleme:
– determinarea instanţei sau autorităţii competente să instrumenteze sau să judece cazul
– indicarea regulilor de procedură aplicabile
– precizarea legii de fond care se va aplica situaţiei juridice
– stabilirea efectelor produse de hotărârile autorităţilor străine

Dreptul internațional privat reglementează numai o parte din relațiile de drept privat cu element de extraneitate: raporturile de drept civil, raporturile de dreptul muncii, dreptul familiei, raporturile de, raporturile de procedura civila și alte raporturi conexe cu acestea.

Raporturile de drept internațional privat sunt reglementate de următoarele tipuri de norme:
– Norme conflictuale – determină legea aplicabilă unui raport cu element de extraneitate.Ele soluționează un conflict de legi indicând care este legea competentă. Sunt norme de trimitere şi privesc persoanele, proprietatea, contractele, raporturile de familie, succesiunea.
– Norme materiale – se aplică direct raporturilor cu element de extraneitate, după aplicarea normei conflictuale.
– Norme de aplicare imediata – exclud aplicarea normelor conflictuale și implicit a legii străine, soluționând nemijlocit raportul juridic prin aplicarea legislației naționale.