Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Cabinetul de avocatură „Panţu Gabriela” asigură servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în domeniile:
* Drept comercial
* Dreptul comerţului internaţional
* Drept societar
* Dreptul afacerilor
* Drept comunitar al afacerilor

în ceea ce priveşte:
* Înfiinţarea, modificarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
* Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
* Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului în comerţul internaţional
* Procedura concilierii
* Procedura somaţiei de plată
* Contractele comerciale în comerţul românesc
* Contractele de comerţ internaţional
* Titlurile comerciale de valoare
* Titlurile de credit în comerţul internaţional
* Înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor, a PFA, a ONG, precum şi consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în legătură cu desfăşurarea şi încetarea activităţii acestora
* Achiziţii publice

Diferite tipuri de acţiuni:

1. Acţiune în regularizarea societăţii
2. Acţiune în declararea nulităţii societăţii
3. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale
4. Cerere pentru suspendarea executării hotărârii adunării generale
5. Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
6. Acţiune în retragerea asociatului
7. Acţiune în excluderea asociatului
8. Acţiuni privind dizolvarea judiciară a societăţii
8a. Dizolvarea la cererea oricarui asociat
8b. Dizolvarea sancţiune
8c. Constatarea dizolvării de drept
9. Acţiune în numirea lichidatorului
10. Acţiune privind plata dividendelor
11. Acţiune în radierea unei înmatriculări sau a unei menţiuni
12. Cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului formulată de debitor
13. Cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului formulată de creditori
14. Contestaţie la cererea de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare şi a falimentului
15. Opoziţie la cererea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului
16. Cerere de admitere a creanţei
17. Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor
18. Cerere de înlocuire a administratorului/lichidatorului
19. Acţiune în anularea actelor juridice frauduloase încheiate în dauna drepturilor creditorilor
20. Acţiune în anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale
21. Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei părţi din pasivul debitorului persoană juridică
22. Procedura prealabilă introducerii cererii de chemare în judecată în materie comercială
23. Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata preţului vânzării comerciale
24. Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului
25. Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de autovehicule
26. Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul de regres al asigurătorului
27. Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar de mărfuri
28. Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea pentru neplata taxelor de transport feroviar
29. Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea transportatorului, parte în contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele
30. Cerere de somaţie de plată
31. Cerere de anulare a ordonanţei privind somaţia de plată
32. Cerere de învestire cu formula executorie a cambiei
33. Opoziţie la executarea cambială
34. Acţiuni în legatură cu activele bancare preluate de A.V.A.S.
34a. Acţiune în constatarea nulităţii contractului de ipotecă si în radierea ipotecii
34b. Contestaţie la executare formulată de debitor sau terţ
35. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale
36. Acţiune privind recunoaşterea hotărârii arbitrale străine
37. Acţiune pentru încuviinţarea executării hotărârii arbitrale străine