Cabinet de avocatură PANŢU GABRIELA

PantuGabriela.ro

  • RSS
  • Facebook

Cabinetul de avocatură „Panţu Gabriela” asigură servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în domeniul  Achiziţiilor publice în ceea ce priveşte:

* Procesul achiziţiei publice
– Programul anual al achiziţiilor publice
– Decizia de numire a comisiei de evaluare
– Decizia de numire a juriului
– Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate
– Cod etic personal al celor ce desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor publice
– Etapele procedurilor de achiziţie publică

* Dosarul achiziţiei publice
– Anunţ de intenţie pentru achiziţia de produse/servicii/lucrări
– Anunţ de participare la licitaţia deschisă pentru achiziţia de produse/servicii/lucrări
– Anunţ de participare la licitaţia restrânsă pentru achiziţia de produse/servicii/lucrări
– Notă justificativă privind alegerea cererii de oferte
– Notă justificativă privind alegerea dialogului competitive
– Notă justificativă privind alegerea negocierii fără publicarea unui anunţ
– Notă justificativă privind alegerea negocierii cu publicarea unui anunţ
– Contract de furnizare
– Contract de servicii
– Contract de lucrări
– Acord cadru de lucrări
– Acord cadru de furnizare
– Lista documentelor din dosarul de achiziţie publică

* Garanţii
– Scrisoare de garanţie bancară pentru participare
– Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie a contractului
– Scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului

* Căi de atac
– Contestaţie
– Cerere de recurs împotriva deciziei CNSC
– Cerere de chemare în judecată pentru despăgubiri